کشت ادرار در نوزادان پسر

 ابتدا وسایل زیر از قبل تهیه و آماده شود: 
یك بسته دستمال توالت جهت تمیز كردن ناحیه تناسلی 
یك كیسه جمع آوری نمونه ادرار (Urine bag )
یك ظرف پلاستیكی استریل برای نگهداری و انتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه. 
ناحیه تناسلی طفل یا نوزاد را تمیز نمایید.
اجازه دهید تا ناحیه تمیز شده خشك شود. 
برای خشك كردن سریع به اطراف ناحیه تمیز شده كاغذ یا دستمال توالت نكشید. 
كیسه مخصوص جمع آوری ادرار نوزادان یا اطفال را به طور محكم به ناحیه تناسلی كودك بچسبانید (جزئیات و نحوه تمیز نمودن ناحیه تناسلی و چسباندن كیسه جمع آوری ادرار به طور مشروح در صفحات بعدی توضیح داده شده است). 
فوراً پس از ادرار نمودن نوزاد (كودك) به داخل كیسه جمع آوری، کیسه را از ناحیه تناسلی کودک جدا کرده و در داخل ظرف قرار دهید