آزمایش بررسی واژن پس از مقاربت (PCT)

 برای انجام آزمایش لازم است بین 12 الی 14 روز بعد از شروع قاعدگی به آزمایشگاه مراجعه گردد (یا طبق دستورالعمل پزشک(
2 الی 5 روز قبل از آزمایش از تماس جنسی پرهیز گردد.
زمان نمونه برداری مناسب 3 تا 6 ساعت بعد از نزدیکی است بنابراین بعد از مقاربت طبیعی در منزل در زمان مناسب در آزمایشگاه حضور یابید.
بعد از نزدیکی ادرار نکنید و کاملأ در حالت استراحت قرار داشته باشید.