آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع

 گاهی اوقات خونریزی های مختصری در بخش های مختلف دستگاه گوارش اتفاق می افتد كه به علت كم بودن با چشم دیده نمی شود . بنابر این باید با روش های آزمایشگاهی تشخیص داده شود .

بهتر است این آزمایش در 3 نوبت انجام شود .

برای انجام این آزمایش باید نكات زیر را رعایت نمائید :

48-72 ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز ؛ گوشت سفید ( مرغ و ماكیان ) ماهی ، شلغم و تربچه خودداری كنید.

مصرف قرص های آهن و فرفولیك ، كپسول هماتینیك و ففول ، ایندومتاسین ، گلشیسین ، اسپیرین ، بروفن ، كورتون ها و ویتامین C باید 48 ساعت پیش از انجام آزمایش قطع شود .

در صورت داشتن سابقه خونریزی از لثه 48 ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواك زدن و كشیدن نخ دندان اجتناب نمائید.

نمونه باید سریعا" به آزمایشگاه تحویل داده شود.

نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.