(hPPBG-2)آزمایش قند خون دو ساعته

 بعد از 12- 10 ساعت ناشتا بودن و انجام تست قند خون ناشتا بر حسب درخواست پزشک معالج تان در آزمایشگاه به شما شربت قند می دهند و یا باید صبحانه خود را میل نمائید این صبحانه می بایست یک صبحانه معمولی باشد که روزانه استفاده می کنید یعنی به همان مقدار که هر روز در صبحانه از قند و شکر و نان و لبنیات استفاده می کنید در این روز هم همان قدر مصرف نمائید در ضمن سعی شود زمان خوردن صبحانه بیش از 15 دقیقه طول نکشد. با خوردن اولین لقمه صبحانه زمان را یاداشت کرده و دقیقأ دو ساعت بعد نمونه گیری انجام شود. توجه داشته باشید که از شب قبل از آزمایش و همچنین در فاصله خونگیری اول و دوم نباید هیچگونه تحرک غیر متعارف مانند ورزش و پیاده روی داشته باشید. حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید. آزمایش قند ناشتا و دو ساعته را در یک روز انجام دهید.آزمایش را حتمأ باید قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر خودداری کنید.