خدمات

نمونه گیری در منزل

1397/9/1016:36

آزمایشگاه درمانگاه دکتر حسینی با برخورداری از تجهیزات و پرسنل مجرب ، قادر به انجام خدمات نمونه گیری در منزل می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید: 09354976265: نیکوبیان